โปรโมชั่น

รูปแบบ :

กระจกหนา 10 มม. Ø 90 ซม. รางลูกปืน วงล้ออลูมิเนียม 45ซม  ...
กระจกหนา 10 มม. Ø 60 ซม. รางลูกปืน วงล้ออลูมิเนียม 30 ซม  ...
ขนาดกระเช้า : กว้าง 114 ลึก 76 สูง 118 ซม. ขนาดโครง : ฐานกว้าง 100 ซม. สูง 195 ซม. วัสดุ : หวายพลาสติก PE โครงเหล็ก  ...