โปรโมชั่น

รูปแบบ :

ขนาดโต๊ะ : กว้าง 102 ลึก 58 สูง 75 ซม. กระจกนิรภัยหนา 7 มม. ขนาดเก้าอี้ : กว้าง 65 ลึก 80 สูง 82 ซม. วัสดุ : โครงเหล็กหวายเทียม PVC  ...
ขนาดโต๊ะ : กว้าง 65 x สูง x 60 ซม. กระจกหนา 7 มม. ขนาดเก้าอี้ : กว้าง 45 x ลึก 45 x สูง 85 ซม. วัสดุ : หวายเทียม PVC...
ขนาด : กว้าง 65 x สูง 60 ซม. กระจกหนา 7 มม. ขนาดเก้าอี้ : กว้าง 45 x ลึก 45 x สูง 85 ซม. วัสดุ : หวายเทียม PVC  ...
ขนาดโต๊ะ 130x80x75 cm.  เก้าอี้ไม่มีแขน วัสดุหวาย PVC มี 2 สี สีน้ำตาล สีขาว...
ขนาดโต๊ะ 150x80x75 cm.  เก้าอี้มีแขน , เก้าอี้ไม่มีแขน วัสดุหวาย PVC มี 2 สี สีน้ำตาล สีขาว  ...
ขนาดโต๊ะ 80x70 cm. กระจกนิรภัยหนา 10 mm. ขนาดเก้าอี้ 70x55x105 cm. โครงเหล็ก หวาย PVC มี 2 สี สีน้ำตาล สีขาว...
ขนาดโต๊ะ 65x60 cm.  ขนาดเก้าอี้ 63x65x79 cm.  สีน้ำตาล...
ขนาดโต๊ะ 80x80x76 cm.  ขนาดเก้าอี้ 60x62x88 cm. หวาย PVC...
ขนาดโต๊ะ 80x80x68 cm. ขนาดเก้าอี้ 65x56x94 cm. หวาย PVC สีน้ำตาล  ...
ขนาดโต๊ะ 81x81x73 cm. กระจกหนา 0.7 mm.  ขนาดเก้าอี้ 60x66x88 cm. หวาย PVC  สีน้ำตาล...