โปรโมชั่น

รูปแบบ :

ขนาดโต๊ะ : เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. สูง 75 ซม. กระจกนิรภัยใสหนา 10 มม. ขาชุบโครเมียม ขนาดเก้าอี้ : 44 x 55 x 85 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำ หุ้มหนัง PVC  ขาชุบโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : เส้นศูนย์กลาง 90 ซม. สูง 75 ซม กระจกนิรภัยใสหนา 10 มม. ขาชุบโครเมียม ขนาดเก้าอี้ : 40 x 52 x 97 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำ หุ้มหนัง PVC  ขาชุบโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : 120 x 75 x 75 ซม. กระจกหนา มม. ขาเหล็กพ่นดำ ขนาดเก้าอี้ : 40 x 52 x 97 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำ หุ้มหนัง PVC  ขาชุมโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : 130 x 80 x 75 ซม. กระจกหนา 12 มม. ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดเก้าอี้ : 41 x 60 x 94 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำหุ้มหนัง PVC  ขาเหล็กหุ้มหนัง PVC  ...
ขนาดโต๊ะ : 120 x 75 x 75 ซม. กระจกนิรภัยใสหนา 10 มม. ชั้นล่าง ไม้หุ้ม PVC  ขาเหล็กหุ้ม PVC ขนาดเก้าอี้ : 40 x 44 x 95 ซม. เบาะเหล็กหุ้ม PVC  ขาชุบโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : 130 x 80 x 74 ซม. กระจกหนา 12 มม. ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดเก้าอี้ : 44 x 45 x 85 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำ หุ้มหนัง PVC  ขาเหล็กชุบโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : 120 x 75 x 75 ซม. กระจกหนา 10 มม. ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดเก้าอี้ :  42 x 57 x 89 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำหุ้มหนัง PVC  ขาชุบโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : 180 x 90 x 75 ซม. กระจกนิรภัยหนา 12 มม. ขาเหล็กหุ้มหนัง ขนาดเก้าอี้ : 44 x 93 x 50 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำหุ้มหนัง PVC  ขาชุบโครเมียม สี : ขาว ดำ  ...
ขนาดโต๊ะ : 120 x 75 x 75 ซม. กระจกหนา 10 มม. ขนาดเก้าอี้ : 47 x 50 x 80  ซม. เบาะเสริมฟองน้ำหุ้มหนัง PVC  ขาชุบโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : 130 x 80 x 74 ซม. กระจกนิรภัยหนา 12 มม. ขาเหล็กหุ้มหนัง ขนาดเก้าอี้ : 44 x 45 x 85 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำหุ้มหนัง  ขาเหล็กชุบโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : 80 x 80 x 75 ซม. กระจกนิรภัยหนา 12 มม. ขาอลูมิเนียม ขนาดเก้าอี้ : 47 x 50 x 80 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำหุ้มหนัง PVC  ขาเหล็กชุบโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : 160 x 90 x 75 ซม. กระจกนิรภัยหนา 12 มม. ขาสแตนเลส ขนาดเก้าอี้ : 45 x 60 x 92 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำหุ้มหนัง PVC  ขาเหล็กชุบโครเมียม สี : ขาว ดำ...
ขนาดโต๊ะ : 130 x 80 x 75 ซม. กระจกนิรภัยหนา 12 มม. ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดเก้าอี้ : 45 x 55 x 85 ซม. เบาะฟองน้ำหุ้มหนัง PVC  ขาเหล็กชุบโครเมียม  ...
ขนาดโต๊ะ : 160 x 90 x 75 ซม. กระจกนิรภัยใสคาดดำหนา 12 มม. ขาอะลูมิเนียมสีชิลเวอร์ ขนาดเก้าอี้ : 45 x 45 x 105 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำหุ้มหนัง PVC  ขาเหล็กพ่นบรอนด์...
ขนาดโต๊ะ : 160 x 90 x 75 ซม. กระจกนิรภัยดำขอบใสหนา 12 มม. ขาอะลูมิเนียมสีดำ ขนาดเก้าอี้ : 45 x 45 x 105 ซม. เบาะเสริมฟองน้ำหุ้มหนัง PVC  ขาเหล็กพ่นบรอนด์  ...