โปรโมชั่น

รูปแบบ :

ขนาดโต๊ะ : กว้าง 120 ลึก 70 สูง 70 ซม. ขนาดเก้าอี้ :  วัสดุ : ไม้ยางพารา เบาะผ้า บรรจุ : โต๊ะ 1 ตัว/กล่อง เก้าอี้ 2 ตัว/กล่อง...
ขนาดโต๊ะ : กว้าง 60 ลึก 60 สูง 51 ซม. ขนาดเก้าอี้ : กว้าง 62 ลึก 60 สูง 84 ซม. วัสดุ : ไม้ MDF ปิดผิว เบาะผ้า  ...
ขนาดโต๊ะ: กว้าง 120 ลึก 90 สูง 75 ซม. สี : เว้งเก้ ขนาดเก้าอี้ : กว้าง 90 ลึก 50 สูง 44 ซม. สี : ครีม น้ำตาล วัสดุ : เก้าอี้เบาะหนัง PVC  บรรจุ : เก้าอี้ 2 ตัว/กล่อง โต๊ะ 1 ตัว/กล่อง...
ขนาดโต๊ะ : กว้าง 160 ลึก 90 สูง 75 วม. TOP 30 mm. ขนาดเก้าอี้ : กว้าง 47 ลึก 55 สูง 99 ซม. วัสดุ : ไม้ยางพารา เบาะผ้า บรรจุ : โต๊ะ 1 ตัว/กล่อง เก้าอี้ 2 ตัว/กล่อง  ...
ขนาดโต๊ะ : กว้าง 160 ลึก 90 สูง 75 ซม. หนา 20 มม. ขนาดเก้าอี้ : กว้าง 99.8 ลึก 46.5 สูง 44 ซม. วัสดุ :  ไม้ยาง เบาะหนัง PVC สีครีม บรรจุ : โต๊ะ 1 ตัว/กล่อง เก้าอี้ 2 ตัว/กล่อง  ...
ขนาดโต๊ะ : กว้าง 160 ลึด 90 สูง 75 ซม. หนา 20 มม. ขนาดเก้าอี้ : กว้าง 99.8 ลึก 6.5 สูง 42.8 ซม. วัสดุ : ไม้ยาง เบาะหนัง PVC  บรรจุ : โต๊ะ 1 ตัว/กล่อง เก้าอี้ 2 ตัว/กล่อง  ...
ชุดอาหารไม้ 6 ที่นั่ง ขนาดโต๊ะ 160x90x75 cm. Top 20 mm. ขนาดเก้าอี้ 43x50x100 cm. เก้าอี้เบาะ PVC สีครีม วัสดุทำจากไม้ยางสีเวงเก้...
ชุดอาหารไม้ 4 ที่นั่ง ขนาด โต๊ะหนา 20 mm. 120x70 cm....
ชุดอาหารไม้ 6 ที่นั่ง ขนาดโต๊ะ 165x95x74 cm. Top 20 mm. ขนาดเก้าอี้ 48x54.5x89 cm. เก้าอี้เบาะหนัง PVC สีน้ำตาลเข้ม วัสดุทำจากไม้ยางพารา...
ชุดอาหารไม้ 6 ที่นั่ง ขนาด โต๊ะหนา 20  180x90 cm....
ชุดอาหารไม้ 6 ที่นั่ง ขนาด โต๊ะหนา 20  180x90 cm....
ชุดอาหารไม้ 6 ที่นั่ง ขนาดโต๊ะ หนา 20 180x90 cm.  ...
ชุดอาหารไม้ 6 ที่่นั่ง ขนาดโต๊ะ 170x100 cm. กระจกนิรภัยหนา 10 mm. ขนาดเก้าอี้ 49x46x99 cm. เบาะ PU วัสดุไม้ MDF...
ชุดอาหารไม้ 4 ที่นั่ง ขนาดโต๊ะ 120 cm. กระจกนิรภัย หนา 10 mm. ขนาดเก้าอี้ 46x42x92.5 cm. เบาะ PU วัสดุไม้ MDF...
ชุดอาหารไม้ 6 ที่นั่ง ขนาดโต๊ะ 120 cm. ขนาดเก้าอี้ 46x42x92.5 cm. เบาะ PU วัสดุไม้ MDF...