โปรโมชั่น

แสดงความยินดีกับตัวแทนจำหน่ายสินค้า FINEX FURNITURE

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ทางบริษัท FINEX FURNITURE ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมอบรถยนต์ ให้กับตัวแทนจำหน่าย ที่สะสมยอดขายได้ตามเป้า ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คัน ด้วยกัน ได้แก่ ร้านตู่เฟอร์นิเจอร์ (ชลบุรี) ,ร้านพันสวัสดิ์ เฟอร์นิเจอร์ (สุไหงโกลก), ร้านแสงดาวเฟอร์นิเจอร์ (นครพนม) และในวันที่...